Yönetim Kurulumuz

İSİM GÖREV
H. EREN BAŞ YÖN. KURULU BAŞKANI
SU ZEYNEP SÜERYÖN. KURULU BAŞKAN YARD.
HALİT ZİYA ÖRSELYÖN. KURULU ÜYESİ