Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hakkında

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ansiklopedik olarak; “Toplumdan aldığını topluma vermek” düşüncesiyle kurumların, kendi çalışma alanlarıyla ilgili olsun veya olmasın, topluma ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi olarak tanımlanıyor. KSS, kurum açısından gerçekten de değerli bir yöntem. Kurum gerçekleştirdiği çalışmalar ile marka değerini artırırken, direk olarak spesifik ürün üzerinden yapılan projelerle de satış artırımı sağlanıyor. Çalışmalar ile müşteri ve çalışan sadakati gelişirken aynı zamanda da rekabet avantajı sağlanıyor. Son olarak büyük kurumlara, topluma yön verme gücü veriyor.
 
ÇALIŞANLAR İÇİN…
 
KSS’ler çalışanlar için de çok faydalı işlevler yerine getiriyor. Modern çalışma sisteminde işine yabancılaşan çalışanlar, KSS ile hem kurumuna hem de işine bağlanıyor. Görece kapalı ortamda belli işlerde yapılan çalışmaların getirdiği monotonluk aşılmış oluyor. Böylelikle çalışan moral ve motivasyon olarak güçleniyor. Topluma faydalı olduğunu gören çalışan psikolojik olarak kendini çok daha iyi hissediyor.
 
SONUÇ OLARAK KSS’LER ÇALIŞANLARI DAHA İYİ PROFESYONEL YAPAR MI?
 
Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Yine modern üretim süreçlerine baktığımızda kurumların çalışanlar açısından en büyük sıkıntısı, yukarıda da değindiğimiz gibi çalışanların işlerine yabancılaşması. Çünkü bu yabancılaşma kişinin kurum ile kurduğu bağı oldukça zayıflatıyor ve yapılan işin verimini düşürüyor. Ancak KSS’ler ile çalışan kendini öncelikle kurumun gerçek bir parçası olarak görüyor. Yaptığı işin, üretilen ürün/hizmet dışında da faydalar sağladığını hissederek çalışmalarını daha istekli ve başarılı gerçekleştiriyor.
 
SON NOKTA…
 
Tabii ki bu saydıklarımızın hepsi KSS’lerin profesyonel olarak kurumlara ve çalışanlara faydaları. KSS’lerin asıl getirisini, yani sosyal hayatta ihtiyaç sahiplerine sağladığı faydayı saymamak doğru olmaz. Büyük kurumlar, sahip olduğu imkanlar ile gerçekleştirdikleri güçlü KSS çalışmalarıyla, problemlere köklü çözümler getirebiliyor. Çünkü KSS’lerin toplumsal olarak en büyük faydası; bireysel yardımlaşma problemleri kısa vadeli ve geçici çözerken, KSS’lerin köklü çözümler getirmesi. Örneğin bir yardımsever öğrencilere burs verirken KSS ile ihtiyaç duyulan bir yere okul yapılarak eğitim ihtiyacı çözülmüş oluyor.